august 2015

Bruk av kniv som våpen

I sommer har media meldt om knivstikking og alvorlige trusler med kniv i gjennomsnitt annenhver dag i Oslo. Det har for det meste skjedd i gater og parker, trass i forbudet mot å bære kniv på offen...

Kurderne fortjener bedre!

Det føltes viktig og riktig for meg å stille opp og tale under en stor markering kurderne hadde i Oslo fredag kveld. For de som ikke har flyktet når halshuggerne i IS rykker inn - men fører en kamp...

Ransakelse hos en foregangsfigur

Jeg møtte Ulrik Imtiaz Rolfsen første gang etter at han hadde lagd filmen Izzat i 2005 om kriminelle gjenger med pakistansk bakgrunn. Han hadde førstehånds kunnskap om et meget lukket miljø, og bid...

hits