Ingen unntak fra felles svømmeundervisning

kommentarer


(Illustrasjonsbilde: Yayimages)

En av de viktigste verdiene alle gutter og jenter skal ha med seg fra den norske fellesskolen er at de er likestilte. Likevel ser vi at det nå og da oppstår lokale konflikter rundt i landet om kjønnsdelt svømmeundervisning på skolene. Derfor ble det i AP's program 2017-2021 fra siste Landsmøte fattet vedtak om "at skolens tilbud og aktiviteter skal være felles, og at det ikke gjøres unntak fra felles svømmeundervisning". Vi vil altså ha èn klinkende klar regel for hele skole-Norge, som alle må forholde seg til. Dermed slipper vi å få opprivende konflikter lokalt som lett kan sette dype spor blant barn og foreldre, når noen krever kjønnsdelt svømmeundervisning.

Kan ikke gå på akkord

Det er avgjørende for integreringen og kampen mot sosial kontroll at alle barn lærer fra oppveksten av at det er likestilling som gjelder i Norge. Vi vil gjøre mye for at alle skal få god svømmeundervisning og lære seg å svømme, men det kan ikke settes opp mot likestilling som grunnprinsipp i fellesskolen. På de aller fleste skoler i Oslo og andre steder løses dette greit ved at noen f eks bruker badedrakter som dekker en større del av kroppen. Hvis ikke gutter og jenter skal kunne bade sammen fratar vi dem den store gleden mange har på våre badestrender utover sommeren. Men enda viktigere er det at hvis den offentlige fellesskolen godtar kjønnssegregering på ett område, vil det gi mer spillerom for kreftene som praktiserer dette også på andre felter.

Trenger nasjonale regler

Når jeg diskuterte denne saken med Høyre på TV2 på tirsdag, sa de seg enige i at det skal være felles svømmeundervisning. Men de vil fortsatt beholde en viss begrenset mulighet til å gjøre unntak lokalt. Noe lignende så vi da jeg i 2014 tok opp spørsmålet om felles nasjonale regler mot heldekkende plagg i skole og utdanning med kunnskapsministeren. Han var som jeg mot bruk av slike plagg, men mente det burde håndteres lokalt. Etter at vi på Stortinget ba om det i et vedtak i fjor høst, la han imidlertid på mandag fram et forslag om nasjonale lovregler mot å tildekke ansiktet i skole, barnehager og undervisning. Han argumenterte godt og offensivt for hvorfor dette bør være felles i hele landet. Det er lov å endre mening, og jeg håper på en slik utvikling også i saken om kjønnsdelt svømmeundervisning.

hits