Nikab på jobben må ikke normaliseres

kommentarer
Illustrasjonsfoto: Fabrice Coffrini/AFP


Siden nikab-saken i Islamsk Råd ble kjent har det vært bred enighet, også blant mange muslimer, om at de gir et meget dårlig signal. Flere store moskeer har sagt i fra og debatten har ført til økt forståelse for betydningen av å ta vare på vårt åpne samfunn hvor vi ser hverandres ansikter. Kulturministeren gikk også klart ut og varslet at etter nikab-ansettelsen i en stilling som er finansiert med statlige midler ville hun ha en gjennomgang av overføringene til rådet. Men i VG i går og i dag har Oslo Høyres 2. vararepresentant på Stortinget, Afshan Rafiq, kommet Islamsk Råd til unnsetning og støttet ansettelsen. Rafiq kaller dette "et riktig og viktig skritt i retning av å få flere kvinner i nikab ut i det norske arbeidslivet". Hun blander til og med begreper som "kvinners frigjøring og selvstendighetskamp" inn i dette. Riktignok er hun samtidig imot bruk av nikab, men hun ser faktisk Islamsk Råds ansettelse «som en mulighet til å få slutt på bruk av nikab i Norge».

Jeg mener derimot at ansettelsen av en kvinne med nikab i Islamsk råd, som får statsstøtte for å representere moskeer og muslimer i Norge, bidrar til å normalisere bruk av nikab og gir en feil beskjed ut i de muslimske miljøene. Det kan føre til at kvinner i noen miljøer blir utsatt for mer press om å dekke ansiktet. Nikab er et redskap som verdens mest kvinneundertrykkende krefter i IS og ekstreme wahabister innen islam bruker i sin kamp mot kvinners frihet og deltakelse i arbeidslivet. Å tro at det er en løsning at vi skal få kvinner som ikke vil vise ansiktet sitt inn i arbeidslivet i Norge, er helt misforstått. Løsningen er derimot å jobbe for at enda færre enn de ytterst få her i landet som bruker nikab i dag, skal gjøre det. Ett av tiltakene som et bredt flertall på Stortinget har gått inn for, er at det skal lages nasjonale retningslinjer mot bruk av heldekkende plagg i skole og undervisning.

Jeg er helt enig med tidligere leder i Islamsk Råd og leder i Den islamske informasjonsforeningen, Lena Larsen, som tar avstand fra Afshan Rafiqs utspill. Hun sier at det ikke handler om kvalifikasjonene til den som er ansatt, men at det vitner om manglende dømmekraft å ansette en kvinne med nikab. Hun utdyper dette slik: "Det er uheldig at man ansetter en person med ansiktsslør til å representere muslimer i Norge. I Norge består norske verdier og allmennmoral i at du møter mennesker med et åpent ansikt hvis du ikke har noe å skjule"(VG 30/3). Lena Larsen og mange andre muslimers reaksjoner mot Islamsk råds ansettelse skaper tillit - og gir grunn til optimisme og tro på at det fins mange gode krefter i de muslimske miljøene.

                       

 

hits