Et utrolig dårlig signal

kommentarerI de siste årene har stadig flere kvinner med muslimsk bakgrunn stått fram og deltatt aktivt og åpent i samfunnsdebatten. De har skapt økt forståelse og engasjement på tvers av religion og hvor man kommer fra, og har fått bred sympati og støtte. Men når Islamsk Råd, som har vært sterkt kritisert for mangel på kvinner i styret, skal ansette en kvinnelig kommunikasjons-medarbeider, velger de en av de ytterst få muslimske kvinnene i Norge som dekker til alt utenom øynene med niqab.

Har de ikke fått med seg at her i landet tar nesten alle avstand fra heldekkende plagg fordi det hindrer kommunikasjon, tillit og fellesskap? Noen mener det er nok å snakke imot det og at det dermed vil forsvinne av seg selv, mens andre av oss vil bruke forbud i noen sammenhenger, slik et meget bredt flertall på Stortinget går inn for når det gjelder skole og utdanning. Bare noen ytterliggående krefter, særlig i den ekstreme gruppa Profetens Umma, har aktivt propagandert for heldekkende plagg i Norge og skrytt av hvordan kvinnene trues til å gå med dette i IS-kontrollerte områder.

Det er nesten utrolig at Islamsk Råds svar på den brede enigheten om å ta avstand fra heldekkende plagg er å ansette en med niqab til å jobbe med kommunikasjon. Jeg trodde først det måtte være "fake news" fra islamofobe. Det handler dessverre om mye mer enn en vanlig ansettelse det kan være uenighet om. For dette er et meget dårlig og uklokt signal til oss alle og særlig til de mange muslimske kvinner som ønsker likestilling, åpen dialog og kommunikasjon på tvers av bakgrunn.

 

Islamsk Råd bør tenke gjennom hva det innebærer å være representative for det brede flertall av gode muslimer i Norge - og ikke legge opp til unødvendig provokasjon, som forbildet Aslam Ahsan kaller dette i et Facebook-innlegg i dag.

 

hits