Sprit-taxiene og sterkt berusede tenåringer

kommentarerNylig fortalte ungdommer meg igjen om hvor lett det er å få tak i sprit-taxier i Oslo.

Når de er samlet til fest er det ofte at noen har telefonnumre til disse illegale «taxiene», som raskt leverer sprit på døra. De tar ikke hensyn til alder, og 13-15-åringer forteller at de lett får kjøpt vodka og annen sterk sprit av dem. Handelen foregår ofte på engelsk fordi mange av sjåførene er en del av særlig polske smuglernettverk, som det kan se ut som har spesialisert seg på dette.

Det har nå og da vært enkelte omtaler av fenomenet i media. Blant annet har TVNorge-serien «Insider» lagd en prisverdig dokumentasjon av hvordan to unge jenter kan ringe opp for raskt å få tilkjørt sprit, uten noe spørsmål om alder. Østlandets Blad intervjuet ved nyttårstider en anonym jente som fortalte om hvordan hun hadde brukt sprit-taxier ofte siden hun var femten år. Det har også framkommet at noen av «taxiene» i tillegg til sprit og øl kan by på piller.

Når vi i nylig kunne lese i Aftenposten at 670 sterkt berusede ungdommer, hvorav en del ned til tretten år, måtte ha akutthjelp av Oslo Legevakt i fjor - er det lett å tenke seg at sprit-taxiene er en av grunnene. De gjør sterk og farlig sprit lett tilgjengelig for barn og unge til en rimelig pris. Dette kan være starten på store rusproblemer for mange unge. Det er organiserte kriminelle miljøer som står bak, og det er all grunn til å ta det like alvorlig som andre deler av det illegale rusmarkedet.

Det har til nå vært ganske lite synlig og tydelig politi-innsats mot fenomenet. Majorstua Politistasjon lokalt i Oslo slo alarm i 2013, og fortalte at de advarte mot sprit-taxiene på foreldremøter i skolen med mer. Jeg har bare sett offentlig omtalt at én person er blitt tatt og straffet for slik virksomhet. Men han slapp med en dom på fem måneder i fengsel som han anket. Det virker ikke som risikoen for å bli tatt er særlig høy og avskrekkende, og det betyr dessverre at sprit-taxi-markedet har fått utvikle seg relativt uforstyrret.

Når jeg har spurt politiet om hva mer de kan gjøre, har de appellert til ungdommer og bekymrede foreldre om å tipse dem om hemmelige sprit-taxi-telefonnumre. Dette bør absolutt alle som har mulighet, prøve å bidra til.

Snakk med unge som kvier seg for å oppgi telefonnumrene fordi de er redde og ikke vil «tyste», om at det er trygt og viktig. Samtidig må politiet sette inn mer ressurser og metoder for å rulle opp nettverkene og ta bakmennene.

Det handler om noe av det viktigste for politi og samfunn: Å bekjempe organisert kriminalitet og forebygge økte rusproblemer blant barn og unge.

hits