Gøteborg bør være en vekker

kommentarerPå onsdag ble vi sjokkert av et grusomt gjengoppgjør i en av Gøteborgs drabantbyer med to drepte og 10-15 alvorlig skadde. Kunne det skjedd her i Oslo? Nei, jeg tror ikke det, men det er avhengig av at vi setter mye inn på å forebygge det. På Furuset i 2006 skjedde det ti skyteepisoder i løpet av noen få måneder. Da hadde man i for mange år gjort altfor lite for å stanse utviklingen av tunge gjengmiljøer som B-gjengen, Youngs guns/A-gjengen, Furuset Bad Boys, m fl. De opererte både i nærmiljøet og i hele Oslo, på Romerike og i Østlandsområdet. Undertegnede reiste derfor i mai 2006 en debatt på Stortinget om hvorfor samfunnet bare reagerte kraftig når det ble skutt på Aker Brygge samme året - men ikke så lenge det holdt seg i drabantbyene.

Endelig kom det igang en stor innsats som både var forebyggende og politioperativ. Politiet startet et gjengprosjekt som fikk midler til å følge gjengene døgnet rundt. De har hvert år hindret mange alvorlige episoder før de har skjedd. De har beslaglagt mange titalls skytevåpen og dyre biler og verdier som gjengmedlemmer ikke har kunnet redegjøre for at er skaffet på lovlig vis. Politiet har langt på vei kledd av gjengene og gjort det mye mindre stas å være i gjeng.

Samtidig er det viktig at ungdommen får andre forbilder og mål enn å være kriminell gjengmedlem med gullkjede. Furuset idrettslag har sammen med bydelen startet Alnaskolen som siden 2009 har utdannet 30-50 nye unge ledere hvert år som tar ansvar i foreninger og tiltak i nærmiljøet - og er de nye forbildene. Groruddals-satsingen har sammen med borettslagene rustet opp og forandret uteområdene til å bli attraktive og fulle av lekeutstyr, treningsparker og andre aktiviteter. Også moskeene, kirken og frivillighetssentralen gjør sin del av jobben og organiserer f eks natteravner.

Jeg tør si at befolkningen nå har tatt Furuset tilbake og gjort det til et trivelig bomiljø, og at de kriminelle gjengene er mye mindre tilstede. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene. Vi må gjøre mer for å hindre at mange gutter dropper ut fra videregående og blir stående og henge på senteret eller andre steder - hvor de fort kan bli rekruttert av eldre gjengmedlemmer som mer eller mindre er gått under jorda. Det er nettopp dette som er hovedproblemet i Gøteborg -mange unge som faller helt utenfor.

Når politiet stort sett har holdt gjengene i sjakk i noen år, kan det lett skje at de mer og mer prioriterer andre ting. Men det kan være en alvorlig feilprioritering - fordi hvis gjengene først får utvikle seg friere i en periode kan skadene bli store - og jobben etterpå mye større. Så for å unngå at Gøteborg kommer til Oslo, må politiet fortsette å være tett på gjengene, enten de fins på Furuset eller andre steder. Vi på Stortinget og regjeringen må sørge for at politiet får ressurser til spaning og oppfølging døgnet rundt. Noe av dette har dessverre vært trappet ned de siste årene. Nå må Gøteborg bli en vekker, så vi ikke sover i timen, slik tilfellet var før 2006.

hits