AMAL ADEN-SAKEN: KUNNSKAPSMINISTEREN MÅ RYDDE OPP

kommentarer

Samfunnsdebattanten Amal Aden forteller at hun er en av bare to homofile og lesbiske muslimer i Norge som tør og vil være åpne, og at hun nærmest daglig får trusler fra de som vil begrense hennes ytringsfrihet. Hun viser stort mot ved å trosse truslene og fortsette å si sin mening. Dette bør det norske samfunnet, som har ytringsfrihet som en grunnleggende verdi, sette stor pris på og gi Amal Aden all mulig støtte for.

Desto mer alvorlig blir det når hun forteller at skoleledere har avlyst foredrag fordi hun er for "kontroversiell". De synspunktene Amal Aden har på likestilling, integrering, toleranse og seksuell legning, er i tråd med grunnleggende verdier i Norge - og kan på ingen måte defineres som for kontroversielle til å snakkes om i skolen. Tvert imot vil det på skoler hvor hennes synspunkter måtte oppfattes som provoserende av enkelte, være stort behov for å ta opp disse temaene. Det er viktig og grunnleggende for at alle elever i den norske skolen skal forstå hva ytringsfrihet og toleranse handler om.

Dette mener jeg Kunnskapsministeren må rydde opp i så snart som mulig. Derfor har jeg i dag sendt han følgende spørsmål fra Stortinget:

Amal Aden opplyste til VG 7. mars at en gruppe skoleledere har avlyst en skoleturnè hun skulle gjennomført i vår. På et møte Arbeiderpartiet hadde nylig om integrering fortalte Aden også at flere foredrag om likestilling på Osloskoler var blitt avlyst fordi hun er for "kontroversiell". Det er viktig at skoleelever uansett religion og bakgrunn lærer toleranse og respekt. Hvordan vil kunnskapsministeren forsikre seg om at skolen gir rom for foredragsholdere med synspunkter som enkelte elever vil kunne reagere på?

 

hits